Tamadun dan sosial juga penting kepada sesebuah tamadun.

Tamadun memasukkan maksud kebudayaan dan kemajuan dalam sesebuah
negara atau kaum manakala kebudayaan yang berasal dari amalan dan cara hidup oleh manusia. Kami
mewujudkan budaya, budaya juga mewujudkan kita diri sendiri. 
Organisasi politik, ekonomi dan sosial juga penting kepada sesebuah
tamadun. Organisasi politik untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang dapat
scara langsung di kawasan pentadbiran. Maharaja Shih Huang Ti ialah pengasas
Dinasti Chin (??) dan beliau telah memulakan zaman empayar di China, perluasa kuasa yang
dibuatkan telah mengubah bentuk pemerintahan daripada sistem feudal kepada
pemerintahan pentadbiran pusat. Beliau membentukan sebuah sistem pentadbiran
yang terdiri daripada pegawai yang dimilih oleh maharaja dari peperiksaan awam.

Aspek ekonomi merupakakam sebuah sistem untuk memenuhi
keperluan hidup manusia seperti sistem barter, pertanian, perdagangan dan
perusahaan. Peningkatan ekonomi tamadun China muncul sejak zaman Dinasti Shang.
Kemajuan pertanian yang dicapai ialah pengenalan alat  tenggala untuk membuat batas tanaman semasa
dinasti Hang. Seterusnya, hasil ini telah dibawa melalui jalan darat iaitu
menerusi Jalan Sutera pada peringkat awalnya. Jalan sutera menjadikan laluan penting China untuk
menyebarkan tamadunnya ke barat pada zaman silam dan merupakan jambatan perdagangan
dan kebudayaan antara China dengan barat bermula pada zaman Dinasti Tang, jalan
laut mula digunakan .

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Pendidikan, falsafah, kesenian, sains dan teknologi
merupakan asas perkembangan social dalam sesebuah tamadun. Pendidikan
meningkatkan tahap intelek dan pengetahuan seterusnya membantu manusia
peningkatan dalam bidang-bidang lain. Falsafah China memberikan sumbangan ialah
mengekalkan hubungan manusia dengan manusia lain dan percaya bahawa
undang-undang dapat mewujudkan manusia nilai yang baik. Dalam sains dan
teknologi, tamadun China mempernalkan teknologi membuat kertas dengan digunakan
bahan mentah seperti rami dan buluh.

Walaubagaimanapun, budaya cina juga ada hari penurunan
dengan perubahan besar ekonomi 
perekembangan teknologi dan perkembangan globalisasi, budaya cina
menghadapi cabaran revolusi kebudayaan pada hari ini.  Cabaran ini dari pengaruh budaya asing
seperti  peringkat awal kedatangan Buddha.
Agama Buddha mula memasukan dalam kehidupan orang China semasa pemerintah
Maharaja Ming kekuasaan pusat menjadi semakin lemah. Walaupun mendapat bantahan
yang hebat, tetapi agama ini masih boleh berjejak di China kerana sokongan
masyarakat bawahan seperti golongan petani. Hal ini demikian pada masa itu,
rakyat di China menghadapi masalah kelaparan akibat peperangan. Ajaran Buddha
yang dibawa maksud dicakapkan Buddha merupakan satu cahaya penerang kepada
masyarakatnya. Tokong-tokong Buddha banyak dibagunkan di China kerana agama ini
telah diterima oleh masyarakat China. Hal ini kerana ajaran ini menekankan
penganutnya hidup secara sederhana dan kepuasan, tidak lebih tamak kepada
kemewahan dan kekayaan diri menyebabkan Buddha  
disenangi oleh masyarakat bawahan.