?sviçre’nin Trump, Azerbaycan’dan Aliyev, Hindistan’dan Narendra Mondi,

?sviçre’nin Davos
kasabas? 23-26 Ocak aras? düzenlenecek olan Dünya Ekonomi Forumu’na ev
sahipli?i yapacak.

Yar?n ?sviçre’nin Davos kasabas?nda, Dünya Ekonomi
Forumu’nun düzenleyece?i Davos Zirvesi ba?layacak.  Zirveye yüz ülkeden fazla üç bine yak?n i?
adam?, akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum kurulu?lar? kat?lacak.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Zirve’de bir çok ülkenin bir arada olaca?? toplant?ya devlet
liderleri kat?lacak.

Zirve’de birçok ülkenin devlet liderleri kat?l?m gösterecek.
?ngiltere’den Theresa May, Fransa’dan Macron, Almanya’dan Angela Merkel, ABD’den
Trump, Azerbaycan’dan  Aliyev, Hindistan’dan
Narendra Mondi, ?srail’den Binyamin Netanyahu ve Yunanistan’dan Aleksis Çipras
kat?l?m gösterecek.

Uluslararas? kurumlar zirveye en üst düzeyde temsil edilecek.
Küresel çapta faaliyet gösteren Microsoft, Google, Henkel, HSBC, JP Morgan,
Siemens, Renault, Total, Nike, Pepsi gibi kurulu?lar toplant?ya üst düzey
kat?l?m gösterecek.

TÜRK?YE’Y? BAKANLAR
TEMS?L EDECEK

Davos Zirvesi’ne Türkiye ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet ?im?ek,
Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekçi ve Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkaya kat?l?m
gösterecek.

Mehmet ?im?ek’in Davos’ta üç gün devam edecek zirvede farkl?
oturumlarda konu?ma yapmas? bekleniyor.  Ayn? zamanda Nihat Zeybekci ve Mehmet
?im?ek’in yat?r?mc? ve fon yöneticileriyle bir araya gelip ikili görü?meler
yapacak.

L?DER SEV?YES?NDE
KATILIM

Zirvesi’nin ana temas? ise parçalanm?? olan dünyada ortak
bir gelecek olu?turmak. ‘Dört yüzün üzerinde oturumun gerçekle?tirilece?i
toplant?n?n aç?l?? konu?mas?n? Hindistan Ba?bakan? Narendra Mondi, kapan??
konu?mas?n? ise ABD Ba?kan? Donald Trump yapacak. ABD’nin uzun zamand?r lider
seviyesinde kat?l?m göstermemi?ti. En son 2000 y?l?nda lider düzeyinde dönemin
ba?kan? Bill Clinton kat?lm??t?.

ONE M?NUTE

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 29 Ocak 2009’da Ba?bakan
olarak kat?l?m gösterdi?i zirvede ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres’e yapt???
‘one minute’ ç?k??? unutulmad?.. Peres’in Gazze sald?r?lar?n? me?rula?t?ran
sözlerine sert tepki gösteren Erdo?an: “Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi
bilirsiniz” sözleri Dünya kamuoyunda yank? uyand?rm??t?.