Suomessa pelot voivatkin ajaa suomalaisia pois yrittäjyyden haaveistaan.

Suomessa elää yrittäjistä yhä myytti,
jossa yrittäjä tekee töitä kokopäiväisesti lomitta, lopulta menettäen
terveytensä ja kaikki rahansa. Lähden selvittämään, pitääkö tämä myytti
paikkaansa tutkimalla Suomalaista yrittämistä. Onko yrittäminen Suomessa siis
vaikeaa? Tukeeko valtio yrityksiä? Pitäisikö suomalaisia kannustaa tai
houkutella yrittämiseen enemmän?

Pääosa myytävistä hyödykkeistä valmistetaan
jossakin yrityksessä. Yrittäjät organisoivat tuotantoa, eli ostavat
raaka-aineita ja palkkaavat työvoimaa sekä vastaavat hyödykkeiden
valmistamisesta. Myös palvelutuotannossa yrittäjillä on keskeinen rooli.
Toiminnassaan yrittäjä ottaa aina riskejä ja työstää ideoita. Yrittäjyyttä on
näiden syiden takia kutsuttu jopa neljänneksi tuotannontekijäksi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Suomessa on 283 805 yritystä
(Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2015) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous.
Yritykset työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joita
hyödynnetään yhteiskuntamme parantamiseen. Yrityksistä kuitenkin noin 93,4
prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä eli pienyrityksiä. Tutkittu on myös,
että jos yrittäjiä löytyy roolimalleiksi lähipiiristä yrittäjäksi tulemisen
todennäköisyys kasvaa. Se kannattaako yrittäjäksi ryhtyä riippuu siitä, oletko
yrittäjätyyppiä, järjestyykö sinulle rahoitus, mikä on elämän tilanteesi, mutta
ennen kaikkea asenne ratkaisee. Moni Suomalainen yrittäjä kertoo siitä, kuinka
paljon sisua yrityksen pyörittäminen vaatii.

Suomessa ajatukset yrittämistä kohtaan ovat
hyvät. Yrittäjiä arvostetaan suuresti Suomessa. Käytännössä Suomessa ollaan
yhtä positiivisia yrittämisen kannalta kuin Yhdysvalloissa, jota kutsutaankin
yrittämisen luvatuksi maaksi. Suomi
on siis hyvä maa yrittää. Suomessa yrittäjää ei jätetä yksin.

Yrittäjä saa monenmoisia
apuaja yhteiskunnalta, jos sitä kokee tarvitsevansa esimerkiksi yritystukia,
tutkimusrahoitusta ja koulutustukia. Valtio kerää yrityksiltä veroa, mutta
samanaikaisesti se jakaa niille erilaisia tulonsiirtoja. Näitä tulonsiirtoja
ovat esimerkiksi avustukset aloittaville yrittäjille tai maatalousyrittäjille.
Lisäksi valtio antaa tarvittaessa hätäapua yrityksille, jos niiden
toimintaedellytykset uhkaavat merkittävästi heiketä. Suurin osa valtion
yritystuista jaetaan pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

Suomi on hyvä maa
ryhtyä yrittäjäksi, sillä suomessa on vakaat olot. Suomalaiselle yrittäjälle
rahoitusta on saatavana ja Suomen hyvä koulutusjärjestelmä takaa osaavaa
työvoimaa. Suomessa on myös sopiva lainsäädäntö yrittäjälle.

Kuten kaikessa
muussakin, yrittämisessäkin on huonojakin puolia. Yritysveroprosentti voisi
olla alhaisempi Suomessa. Isot sivukulut, työnantaja maksut, vakuutusasiat ja
suuri määrä byrokratiaa aiheuttaa yrittäjälle paljon päänvaivaa. Täten
yrittäminen on myös hyvin raskasta ajoittain, sillä jos itse ei tee töitä ei
saa kuun lopussa palkkaakaan. Nämä epäsäännöllisten tulojen pelot voivatkin ajaa
suomalaisia pois yrittäjyyden haaveistaan.

Kansainvälisten
vertailujen mukaan yrittäjyys ei ole Suomessa ollut kovin suosittua.
Yrittäjyyden suosio on viime vuosina entisestään hiipunut. Yhtenä syynä tähän
on nähty pelko yrittämisen riskeistä. Yrittämisen riskejä ovat esimerkiksi liiketoiminnalliset
riskit, rahoitusriskit, henkilöstöriskit ja konkurssinriskit.

Suomen sisäiset
markkinat ovat pienet, jotka tekevät yritysten massatuotannon toteuttamisesta
mahdotonta ilman hyvin suurta vientiä. Suuri vienti taas asettaa omat
haasteensa yrityksille logistiikan ja kielen kanssa. Kansainvälinen kauppa on
myös sopimushallinnon kannalta vaativaa. Onneksi Suomalaisella on kuitenkin hyvät
välit sen lähialueisiin. Suomen hyvät suhteet Venäjään, Itä-Eurooppaan,
Baltiaan ja Pohjoismaihin vievät Suomen keskelle laajaa markkina-aluetta, mikä
on toisaalta hyväksi yrittäjyydelle.

Suomi
on hyvä paikka ryhtyä yrittäjäksi. Yrittämisen kasvua ja siihen ryhtymistä
estävät vain ihmiset itse. Yrittäminen vaatii paljon sisua ja uskoa, joten jos
joku ystävistäsi kertoo sinulle yritys haaveistaan, tue häntä. Ikinä ei tiedä
mikä se seuraava suomalainen megabrändi on.