Persoonlijkheidsontwikkeling”Persoonlijkheid aspecten.Het besef van continuïteitWie ben ik eigenlijk?

Persoonlijkheidsontwikkeling”Persoonlijkheid verwijst tegenwoordig naar een uniek patroon van psychologische en gedragskenmerken dat min of meer stabiel bij een persoon valt waar te nemen.” (Wal, Mooij, & Wilde, 2017)De persoonlijkheid ontstaat uit aangeboren gedrag en opvoeding. Volgens Erikson heeft de persoonlijkheid een dynamische structuur, dit model heet Sigmund Freud ontworpen. Dit dynamisch structuur wordt gevormd door drie krachten, namelijk  Es , Ich en het Über- Ich. Es bestaat uit driften zoals seks en agressie. Het Über- Ich is eigenlijk het stemmetje dat realistisch blijft en je stopt als je iets verboden probeert te doen. Het Ich neemt alles waar zo controleert het de Es en houdt rekening met Het Über- Ich. Volgens Erikson begint de persoonlijkheidsontwikkeling bij geboorte en eindigt met het overlijden. De persoonlijkheidsontwikkeling tijdens de adolescentie noemt Erikson de identiteitsontwikkeling. Het verkrijgen van een identiteit wordt onderscheiden in vier aspecten.Het besef van continuïteitWie ben ik eigenlijk? Is hier de belangrijkste vraag. De adolescent ondergaat veel veranderingen onder andere lichamelijke, seksuele en geestelijke. Na al deze veranderingen moet hij het gevoel hebben dat hij nog dezelfde persoon is.Het besef van herkenning en erkenningHier gaat het vooral om de invloed van de sociale omgeving op de identiteitsontwikkeling. Het besef van continuïteit kan verstoord worden als de adolescent niet als een uniek persoon met een persoonlijke levensstijl wordt herkent en erkent.Het besef van innerlijke vrijheid in afhankelijkheidDe adolescent moet erkennen wat zijn mogelijkheden en beperkingen zijn en hiermee kunnen leven. Wat zorgt voor zelfwaardering.Het besef van een zinvolle toekomstDe adolescent stelt doelen en idealen voor de toekomst, hierdoor kan de adolescent makkelijker keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Dit is dus alles goed loopt en de adolescent onderweg niet verdwaald. Als de adolescent verdwaald kan dat gevolgen hebben zoals identiteitsverwarring.Er zijn twee identiteitsverwarringen namelijk:Negatieve identiteit: Dit identiteit wordt vaak gevormd als de adolescent niet voldoet aan een ideaalbeeld dat is gevormd door de maatschappij of een zelf gecreëerde.Kunstmatige identiteit: Hier probeert de adolescent de identiteitsverwarring tegen te gaan door bij een extremistische groep aan te sluiten.  Andere vormen van identiteitsontwikkeling zijn:1. Moratorium: Is een periode waar adolescenten een pauze nemen van verplichtingen en verantwoordelijkheden. En opzoek gaan naar hun eigen identiteit.  2. Foreclosure: Hier houd een adolescent zich aan de wensen van zijn ouders of zijn omgeving waardoor ze niet kunnen experimenteren en tot eigen keuzes kunnen komen. 3. Identity achievement: Een adolescent weet wie hij/zij echt is, dus is niet meer in verwarring en kan al zelf beslissingen maken. Dit is eigenlijk een succesvolle afronding van de identiteitsontwikkeling.    Voorbeeld 1 adolescentengedrag op school:Kishan is een hindoestaanse jongen, op school wordt hij gepest omdat hij van zijn geloof geen rund mag eten. Eigenlijk vindt Kishan dit nergens op slaan maar hij wilt zijn ouders en familie niet teleurstellen. Hij heeft veel hindoestaanse vrienden die ook gewoon rund eten en hem vertellen dat het een beetje extreem is dat hij het niet eet. Kishan heeft een dilemma. Moet hij luisteren naar zijn vrienden of familie?Voorbeeld 2 adolescentengedrag op school: Megan zit in de 1ste klas en is nu al populaire op school. Haar beste vriend Joep van de basisschool die met haar in dezelfde klas zit wordt gepest. Als Megan nu omgaat met Joep dan hoort ze niet meer bij het populaire groepje dus besluit ze om Joep te negeren. B.  Cognitieve ontwikkelingCognitie en intelligente: ” alle processen waardoor mensen kennis kunnen opdoen, verwerken en behouden.” (Wal, Mooij, & Wilde, 2017)Bioloog, filosoof en psycholoog Jean Piaget onderscheidt vier ontwikkelingsfases:1. Sensomotorische fase ( 0-1,5 jr )2. Preoperationele fase ( 1,5-7 jr )3. Concreet – operationele fase ( 7-12 jr )4. Formeel – operationele fase ( vanaf 12 jr )De adolescentie begint in de laatste ontwikkelingsfase dus daar gaan we het ook over hebben. Formeel – operationele fase: In deze fase leert de adolescent de abstracte manier van denken en kan betrekking hebben op situaties die niet meteen waarneembaar zijn. De adolescent kan logische gevolgtrekkingen maken, zoals als ik me niet goed gedraag dan krijg ik straf. Dit wordt ook wel hypothetisch-deductief denken genoemd. De termen assimilatie en accommodatie zijn erg belangrijk in de cognitieve ontwikkeling.Bij assimilatie wordt je bestaande kennis en vaardigheden gebruikt in nieuwe situaties.Bijvoorbeeld, een kind ziet voor het eerst een orca en noemt het een walvis terwijl een orca een dolfijnensoort is. Accommodatie is wanneer je bestaande kennis wordt gewijzigd omdat je nieuwe informatie binnenkrijgt. Bijvoorbeeld als je als bokser voor het eerst vecht tegen een linkshandige dan zie je meteen dat hij anders staat dan je voorgaande tegenstanders.