Islamofobi mot Islam och därför rädsla och

Islamofobi uppfattas vanligen som
ett nytt fenomen. Det anspelar på en rädsla för religionen islam och denna
religions anhängare, muslimer. Själva ordet Islamofobi är ett relativt nytt ord
som praktiskt taget inte existerade utanför forskarvärlden innan 1997. Här användes termen för första gången i England och det dröjer till efter 9/11
attackerna i USA då termen blir vanligare, dock fortfarande främmande i mångas
ögon. 1997 definierar forskningsinstitutet British Runnymede Trust, en viktig källa
inom forskning i mångfald och etnicitet i Storbritannien, som “fruktan eller
hat mot Islam och därför rädsla och ogillande av alla muslimer.” I praktik
vänder sig Islamofobi till att diskrimera muslimer genom att utesluta dem från
ekonomiska, sociala och det allmänna livet i en nation. Vidare framställer man
även Islam som en våldsam ideologi, snarare än en religion.

 

I sin bok, Islamofobi, förklarar
Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet,
islamofobi, vetenskapligt, på följande vis:

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 

Socialt   reproducerande   fördomar  
om   och   aversioner  
mot   islam och muslimer, samt handlingar
och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av
att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 

Citatet är rätt tydligt: det
liknas med en föreställning om att fördomar mot islam och muslimer har upprätthållits
och utökat över tid. Ämnet aktualiseras och reproduceras

1 http://intolerans.levandehistoria.se/article/article_docs/islamofobi.pdf
2018-01-05

2 https://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf
2018-01-05

3 https://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf
2018-01-05