India en plasticindustrie. Deze specifieke soort industrie vindt

India is een land met 46 miljoenensteden, toch vind je niet overal erg veel
industrie. Het grootste industriegebied ligt rond de steden Mumbai en Poona(steden
gelegen in de staat Maharashtra), met vooral katoenindustrie als meest
vooraanstaande industrie verdere belangrijke industrieën zijn de  chemische, petrochemische, elektrotechnische,
automobiel- en plasticindustrie. Deze specifieke soort industrie vindt je daar,
omdat daar aardolie gewonnen wordt.
Het tweede industriegebied ligt in en rond de stad Calcutta(in de staat West-Bengalen
en het grensgebied met Bangladesh(Bihar- Orissa- Madhya- Pradesh) langs de
rivier de Damodar. In Calcutta vindt je vooral de jute-industrie, metaalverwerkende
industrie, papierindustrie, chemische- en farmaceutische industrie, maar in
Calcutta vind je ook veel handel in vee. Het gebied rond de Damodar is het
centrum van de mijnbouw en zware industrie.
In de deelstaten Bihar en Orissa vindt je de belangrijke minerale rijkdommen.
Bovendien worden er ook andere ertsen getroffen zoals steenkool, mangaan,
kalksteen, dolomiet, magnesiet, apatiet, fosforiet, mica, koper, ijzerertsen
etc.
Vandaar dat je rond dat gebied in India de zware industrie, mijnbouw en de
andere bovengenoemde industrieën vindt.
Het derde belangrijke gebied is het zuiden, met als centra Bangalore,
Coimbatore en Chennai, die zich vooral richten op elektrotechniek,
leerindustrie , staalindustrie, vliegtuigbouw, aardolieraffinaderijen. Dit
soort industrieën bevinden zich daar, omdat voornamelijk Bangalore het centrum
van de Indiase IT wereld is. Vandaar dat je daar en in de omgeving hoogwaardige
industrieën vindt.
De textielindustrie is de grootste industrie van het land, want het geeft 120
miljoen mensen werk. De Indiase textielsector is erg export georiënteerd. Bijna
eenderde van de totale productie is voor de export bestemd. De regering wilt
dit toe laten nemen en hiervoor zijn buitenlandse investeringen noodzakelijk.