Hoofdstuk1: ontvangen door middel van overdrachten waarbij buitenlandse

Hoofdstuk1: Wat is Witwassen?

 

§1.1 Witwassen

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 

Het witwassen van geld is het verbergen van de bron van
het illegaal ontvangen geld meestal is dit geld ontvangen door middel van
overdrachten waarbij buitenlandse banken of legitieme bedrijven zijn betrokken.
Voorbeelden van geld die wordt witgewassen zijn geld van onder andere
drugshandel, bankoverval, terroristische activiteiten, mensen handel, fiscale
fraude en andere zware criminaliteiten. Maar ook geld uit legale arbeid zoals
tuinman waarover geen aangifte bij de belastingdienst wordt gedaan dus geen
belasting wordt betaald levert het delict witwassen op.

Witwassen is in vrijwel alle landen
een strafbaar misdrijf. Wie zich hiermee bezig houdt loopt een risico van
strafvervolging, bestuursrechtelijke sancties en tuchtsancties. Witwassen is in
Nederland meestal een zelfstandig delict. Door het zo moeilijk mogelijk te
maken financiële voordelen uit criminele activiteiten te kunnen trekken, hoopt
de overheid criminaliteit te ontmoedigen.

 

Het witwassen van geld gaat niet om
het krijgen van geld. Het gaat om dat zwart geld er legaal uitziet. Er zijn
verschillende manieren om illegaal geld te krijgen, zoals door verduistering,
steekpenningen, fraude enz. Als iemand plotseling ‘te veel’ geld heeft, kunnen
de autoriteiten achterdochtig zijn. Als iemand bijvoorbeeld gewoonlijk elk jaar
100.000 dollar verdient en hij/zij binnen een week plotseling 100.000 dollar op
de bankrekeningen stort, willen de autoriteiten en de bank graag weten hoe je
aan dit geld bent gekomen.

 

Daarvoor moet je een verklaring voor
kunnen geven, bijvoorbeeld dat je een legitiem bedrijf hebt, waar daar zwart
geld wordt gezet en wordt verklaart als winst (legaal geld). Dat is wat we
witwassen noemen.

 

Er zijn drie vormen van witwassen: opzetwitwassen,
gewoonte witwassen en schuld witwassen.

Opzetwitwassen

De
persoon die het geld witwast is op de hoogte dat het geld op een illegale
manier of misdrijf is verkregen. Of met andere woorden: het is een opzettelijke
vorm van witwassen, doordat het met opzet is gedaan. Hij kan dit vanaf het
begin weten, maar hij kan het ook op een later tijdstip weten. Als hij besluit
het geld toch bij zich te houden is er sprake van opzetwitwassen.

Gewoonte
witwassen

Als iemand meerdere keren het opzetwitwassen gaat
herhalen is er sprake van gewoonte witwassen. Aan de naam zie je meteen dat het
om een gewoonte gaat, dus je bent al gewend aan opzetwitwassen en gaat dit
herhalen en hierdoor wordt het een gewoonte. Maar er wordt alleen gesproken van
gewoonte witwassen als het persoon al gepakt is voor opzetwitwassen.

 

Schuldwitwassen

Schuldwitwassen is wanneer de persoon niet wist dat het
geld verkregen is uit een misdrijf. Het verschil tussen schuldwitwassen en
opzetwitwassen is dat bij schuldwitwassen de persoon een vermoeden heeft of
niks weet van het witwassen terwijl bij opzetwitwassen de persoon al weet dat
er witwassen zal plaatsvinden.           

§1.2 Geschiedenis van Witwassen

 

Witwassen is oorspronkelijk
begonnen bij de wasserijen in Amerika door de maffia. Door gokken, drugs,
prostitutie etc. verdienden ze veel illegaal geld (ook zwart geld genoemd) en
hierdoor zochten ze manieren om aan te tonen dat het geld legaal (ook wit
genoemd) was.

 

 Het begon bij een man die Al Capone(Scarface)
heette. Hij was een Amerikaanse gangster, misdaadbaas en zakenman en gebruikte
verschillende manieren om geld wit te wassen. Eén van de bekendste manieren was
door aankoop van legale wasserettes. Door veel wasserettes te kopen, mixte hij
het illegaal geld samen met het legaal geld en zo konden ze aantonen dat het
geld legaal was. Het geld dat de criminele praktijken opleverden was vaak
contant en in munten, dus konden ze het niet storten op banken want dan zouden
er vragen worden gesteld en dat wilden ze niet.

 

Zo creëerden ze wasserijen
en bedrijven waar ze de munten in muntautomaten stopten om het verkregen geld
te bewaren. Maar in 1931 werd Al Capone veroordeeld voor belastingontduiking.
Het ging niet om het witwassen, want ze konden niet bewijzen dat hij geld wit
waste, maar doordat hij de belasting niet betaalde moest hij toch naar de
gevangenis.De term witwassen werd voor het eerst gebruikt door justitie tijdens
het Watergate schandaal. Sindsdien is het woord bekend geworden over de hele
wereld.

 

Sterling Seagrave beschreef
in zijn boek “Lords of the Rim” een samenvatting van de geschiedenis van de
Chinezen. Hij legt uit hoe de heersers, koopmannen misbruikten om hun
bezittingen af te pakken en zelf gebruiken, hierdoor moesten ze manieren zoeken
om deze bezittingen bedekken en ervoor zorgen dat niemand ervan wist. Na dit
moesten ze het ook nog transporteren naar andere plekken zonder betrapt te
worden. Deze manier van witwassen heerste rond 4000 jaar voor Christus en was
het begin van het nieuwe witwassen die we nu kennen, ofwel “geld witwassen”.
Sinds die tijd zijn de principes niet veranderd, maar wat wel veranderd is, is de
manier en werking van witwassen.    

 

§1.3 Fasen van Witwassen

 

Er zijn drie fasen van witwassen te onderscheiden,
namelijk: stortingsfase, verhullingsfase en integratiefase.

 

Fase 1: Stortingsfase

Bij deze eerste fase wordt het contant geld dat is verkregen via illegale misdrijven
voor het eerst in het financiële betalingsverkeer gebracht, en maken ze het
giraal om zo het makkelijker te kunnen verplaatsen. Er zijn bij deze fase altijd
financiële instellingen betrokken. Hierbij sturen ze vaak het gestorte geld naar
een ander land dan waar het verdiend is, om zo het veilig in het
betalingsverkeer geplaatst kan worden. Ook wordt het contant geld omgezet in grote
biljetten of andere valuta om de herkomst en het eigendom van het illegaal geld
te bedekken.

 

Fase 2: De verhullingsfase

Bij de tweede fase wordt het “illegaal” geld in het legale betalingsverkeer
gebracht en kan men het gaan toepassen in een aantal doelen. Het doel van deze
fase is om de herkomst en het eigendom van het illegaal geld te bedekken door
hetzelfde geld meerdere keren te verplaatsen om het geld te kunnen verspreiden.
Dit wordt vaak over de hele wereld verplaatst om zo zeker te zijn dat niemand
er achter komt. Dit wordt “giraal kriskrassen” genoemd, er wordt grote bedragen
geld in een korte tijd verplaatst over de wereld. Het geld kan ook gesplitst
worden in kleinere laagjes geld “layering”.  

 

Fase 3: De integratiefase

In deze fase staat wordt het geld via een wettelijke
herkomst in het boven wereldeconomie gebracht. Het geld staat nu onder een
“legale” wettelijke herkomst en komt het in de economie terecht. Sommigen zien
deze fase ook als de tweede fase, namelijk de verhullingsfase maar weer anderen
zien het als een andere fase. Hierbij beweren zij dat het nog een stap
doorbrengt om het geld te in de economie. Heeft dit hele proces geen sporen of
tips achtergelaten waar het oorspronkelijke geld vandaan komt, dan is het een
succes en kan men het nu gaan gebruiken om te betalen of te investeren.

 

 

 

 

 

 

Fase 4:
Investering

 

Nu heeft het geld een legale wettelijke herkomst en kan
men investeren in de bovenwereld. In deze fase is het doel bereikt en maakt het
geld deel uit de economie. De bezitter van het geld kan nu beweren dat het geld
legaal verkregen is en gaat ermee investeren. Hierbij kan autoriteiten niks
zeggen, dus heeft de bezitter het recht om te kunnen investeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1.4 Methodes
van Witwassen

 

 

 

Methodes
van witwassen

Er zijn veel verschillende manieren om geld wit te
wassen. Hieronder geven we enkele manieren die bekend zijn bij de politie en
die het meest wordt gebruikt.

Via het buitenland

 

Men gaat bedrijven oprichten in een ander land en stort
het illegaal geld naar deze bedrijven in het buitenland die het weer investeren
in een ander bedrijf dat ook van dezelfde personen zijn. Vervolgens leent het
bedrijf in het eigen land het geld van het bedrijf in het buitenland en gaat
dit investeren in andere dingen zoals gebouwen. Hierdoor maakt de eigenaar
winst met het illegaal geld en wordt het moeilijk voor autoriteiten om achter
te halen waar het geld vandaan komt, dus is dit een succes voor de eigenaar.
Veel van deze gevallen gebeuren wanneer er een gebrekkige controle is in het
land zelf. Ook speelt transacties een grote rol, bijvoorbeeld: door de valuta
van het geld steeds te wisselen. Ook moneytransfers spelen een grote rol, dit
betekent dat men geld snel kan storten en ook snel kan opnemen. Soms kan dit
zelfs na 15 minuten gebeuren.

 

 

Via Casino’s

 

Dagelijks wordt er veel geprobeerd om via casino geld wit
te wassen. Sommigen kopen munten met zwart geld en dan laten ze het casino ze
terug betalen op hun bankrekening, maar nu is het niet zo makkelijk om dit te
realiseren, doordat er veel casino’s al weten hoe ze dit aanpakken en zijn er
goed voorbereid. Toch kunnen ze op andere manieren via casino’s witwassen. Een
van de bekendste manier is wanneer iemand naar een roulettetafel gaat zitten
met meer spelers. Hij kent deze spelers al maar ze doen alsof ze elkaar niet
kennen. Iedere speler maakt van tevoren af een afspraak om alle nummers af te
dekken zodat iemand kan winnen. Bij elke keer zit dan een winnaar, maar
verliest het ander steeds geld. Dit maakt toch niet uit, want na de avond
vraagt de persoon met de meeste winst of het Casino graag deze winst op de
bankrekening te zetten. Wanneer dit gelukt is, verdelen ze het geld. Dus spelen
ze met illegaal geld om zo legaal geld terug te krijgen. Zij kunnen daarna met
een winstverklaring, bewijzen dat het geld gewonnen is in het casino en dat het
legaal is.

 

 

Valse facturen

 

Deze methode via valse facturen is vooral voor bedrijven
die goederen en diensten leveren en ontvangen. Zoals het naam al zegt, stuurt
de ontvanger van het geld diensten en goederen naar een bedrijf, terwijl dit
nooit heeft plaatsgevonden. Hij beweert met een valse factuur dat hij de
diensten wel heeft geleverd. Meestal gebruikt men facturen voor kleine bedragen
omdat men verwacht dat ze minder streng zullen controleren en makkelijker
zullen betalen.

Smurfen

 

Bijna iedereen kent de film “The
Smurfs”. Een smurf is klein en heeft een blauwe kleur. Zoals het al zegt
spreekt men van smurfen wanneer iets klein is. Smurfen wil zeggen dat er grote
bedragen verdeeld wordt in kleinere bedragen onder een groep mensen waardoor
het minder opvallend wordt dat zwart geld er binnen komt. Het wordt vaak door
mensen gedaan die zwart geld verdienen, zoals door drugs en prostitutie. Maar
als het om te grote bedragen gaan,kunnen de overheid en banken erachter komen
en dus word je betrapt.