Een Westerse leiders op het hart niet te

Een dag later werd de druk
onhoudbaar en werd op voorstel van de DDR-ministerraad een voorlopige
uitreisregeling afgekondigd. Iedereen mocht ‘Privatreisen nach dem Ausland’
aanvragen. Volgens deze nieuwe wet moest iedereen een aanvraag indienen en zou
de regeling op 10 november in werking gaan. De gebeurtenissen volgden zich
echter in rap tempo op. Politbureaulid Günter Schabowski kondigde ‘s avonds,
door alle commotie bijna geheel onvoorbereid, de nieuwe maatregelen aan,
daarbij antwoordend aan een journalist dat deze per direct van kracht waren.
Door de op televisie voorgelezen mededeling trokken duizenden Oost-Duitsers
naar grensposten bij de Berlijnse Muur. De nog niet ingelichte grenspolitie
probeerde in eerste instantie nog mensen tegen te houden, maar moest al snel
toegeven. Tegen middernacht werd de grens naar West-Berlijn en de
Bondsrepubliek geopend.

Gorbatsjov nam de volgende dag
bezorgd contact op met verschillende Westerse leiders. Het tempo waarin de
gebeurtenissen zich opvolgden maakten hem ongerust. Hij was niet ingelicht over
de voornemens van Krenz en Schabowski, omdat hij niet bereikbaar was wegens de
herdenking van de Oktoberrevolutie, en was zodoende verrast door de val van de
Muur. Hij drukte de Westerse leiders op het hart niet te luisteren naar
emotionele verklaringen van West-Duitse politici over een eventuele Duitse
eenwording: “such political extremism cannot be viewed as anything other than
attempts to destabilize the situation in the GDR.” Wel noemde Gorbatsjov de val
van de Muur in een officiële verklaring op 10 november een moedige daad. Zijn
ambivalente gevoelens met betrekking tot Duitsland waren dus nog niet
verdwenen.323

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kohl, die op 11 november met
Gorbatsjov telefoneerde en hem garandeerde “to keep others (West-Duitse
politici) within the boundaries (niet direct over een Duitse eenwording te
praten) required to meet the demands of the time”, zei dat zowel West-Duitsland
als de Sovjet-Unie het meest gebaat zouden zijn bij stabiliteit. Gorbatsjov,
die al aan Bush had laten weten niet met geweld te willen ingrijpen, was het
met hem eens.324

De situatie bracht spanningen
in Moskou met zich mee. Gorbatsjov was bang dat de volkswoede zich tegen de
Sovjettroepen in de DDR zou keren. De conservatieven in het Politbureau wilden
militair ingrijpen, maar Gorbatsjov sloeg dit voorstel direct af. Hij wilde